Zlecenie realizacji zadania

Autor: |

fot. PSONI Koło w Świdniku

Burmistrz Miasta Świdnik, działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2019 r. poz. 688), informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert oraz zamieszcza ofertę organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3. ustawy.

Organizacja pozarządowa: Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku

Zadanie: Zajęcia edukacyjno-logopedyczne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami

W załączeniu: oferta Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku oraz informacja Burmistrza Miasta Świdnik

Informacja
Oferta

Last modified: 29 czerwca 2020