Zgłoś się po nagrodę albo stypendium

Autor: |

Muzyka, taniec, teatr, literatura. To tylko niektóre z dziedzin kultury, w których twórcy mają szansę na nagrodę Marszałka Województwa Lubelskiego.  Nabór wniosków już ruszył.

Dla kogo nagroda?

W tym roku zarząd województwa przeznaczy 168 tysięcy złotych na Nagrody Kulturalne Województwa Lubelskiego. Nagrody mogą być indywidualne – w postaci finansowej lub zbiorowe. Te drugie przyznawane są w formie nagród rzeczowych. Przysługują wyłącznie osobom prawnym oraz innym podmiotom, w tym zespołom i jednostkom organizacyjnym.

Wniosek o Nagrodę Kulturalną Województwa Lubelskiego można złożyć w jednej z pięciu kategorii: w dziedzinie twórczości artystycznej, za popularyzację i upowszechnianie kultury, za ochronę dóbr kultury, za pielęgnowanie i ochronę tradycji regionu, za całokształt działalności kulturalnej oraz z okazji jubileuszy zawodowych i twórczych.

Dokumenty można składać w ciągu całego roku budżetowego, jednak nie później niż do 31 października. Należy wysłać je pod adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin. Szczegóły oraz wzór wniosku można znaleźć na stronie www.lubelskie.pl/nagrody-kulturalne.

A może stypendium?

Urząd Marszałkowski przygotował jeszcze jedną formę wsparcia dla twórców kultury. To Stypendia Artystyczne Województwa Lubelskiego, o które można aplikować w dziedzinach: muzyka, sztuki wizualne, teatr, taniec, film, literatura, opieka nad zabytkami, animacja kulturalna oraz twórczość ludowa.

Wsparcie przyznawane jest w dwóch kategoriach: „Najmłodszy twórca kultury” – może się o nie ubiegać osoba niepełnoletnia, która w momencie składania wniosku nie ukończyła 18. roku życia; „Młody twórca kultury” – dla osób pełnoletnich, które nie ukończyły jeszcze 40 lat.

Stypendium może być przyznane w danym roku tylko raz tej samej osobie. Otrzymuje się je jednorazowo lub na okres od 3 do 10 miesięcy. Jego miesięczna wysokość jest zależna od indywidualnych osiągnięć stypendysty i wynosi od 200 do 1000 zł.

Wnioski o stypendium przyjmowane są do 31 stycznia. Można je składać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego (ul. Grottgera Artura 4, 20-029 Lublin). Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.lubelskie.pl/kultura/stypendia/stypendia-z-zakresu-kultury.

Last modified: 13 stycznia 2022

Zmień język »