Zgłoś pomysł na milion

Autor: |

15 lipca mija termin zgłaszania wniosków do budżetu obywatelskiego na rok 2016. W ogólnym budżecie miasta wydzielony zostanie 1 milion złotych na realizację projektów złożonych przez mieszkańców.

Jaką popularnością cieszy się ta nowość wśród świdniczan – zapytaliśmy Bartłomieja Pejo, zastępcę przewodniczącego zespołu do spraw budżetu obywatelskiego:

– Do tej pory wszczęliśmy procedurę w sprawie kilkudziesięciu wniosków. Co ciekawe, nie są to tylko inicjatywy realizacji tak zwanych „twardych” inwestycji, czyli, na przykład, chodników bądź dróg, ale również pomysły na organizację imprez kulturalnych czy też działania prozdrowotne. Staramy się w jak największym stopniu pomóc mieszkańcom w pokonaniu niezbędnych formalności. Oprócz mnie zajmują się tym również Radosław Szczerba z Wydziału Komunikacji Społecznej (Tel. 81 751 76 23) oraz Maciej Olechnowicz z Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji (Tel. 81 751 76 29). Kontakt telefoniczny ze mną można uzyskać pod numerem 81 751 76 45 . Projekty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta, na specjalnym formularzu, który jest dostępny także w BOK. Należy tam wpisać jego tytuł, przedstawić krótki (maksymalnie 50 słów) oraz pełny (maksymalnie 200 słów) opis, zawierający jego cel. Trzeba również uzasadnić, dlaczego projekt powinien zostać zrealizowany, jaki problem rozwiązuje, w jaki sposób wpłynie to na życie mieszkańców. Uzasadnienie powinno przekonać ludzi do głosowania na dany projekt. Kolejnym wymogiem jest przedstawienie składowych części projektu i szacunkowych kosztów brutto. W tej sprawie można się konsultować z właściwą komórką merytoryczną Urzędu Miasta. Można także załączyć dodatkowe materiały w postaci zdjęć, mapy z zaznaczeniem lokalizacji projektu, ekspertyzy czy rekomendacji. Konieczne jest również dołączenie listy poparcia, podpisanej przez co najmniej 15 świdniczan, którzy ukończyli 16 rok życia.

jmr

Last modified: 30 czerwca 2020

Zmień język »