• rodzinka
 • Idzie sobie Grześ...
 • Schronisko w Krzesimowie
 • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
 • Zdrowy Świdnik
 • Załatw sprawę w Urzędzie
 • Repertuar

Konferencja Zdrowych Miast Polskich

 

XXVII KONFERENCJA ZDROWYCH MIAST POLSKICH
Świdnik, 16 - 18 maja 2018 r.

„Zdrowie a zagrożenia współczesnego świata”

<<<PROGRAM KONFERENCJI >>>

 

Organizator: Burmistrz Świdnika

Współorganizator: Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich

Patronat: Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Termin Konferencji: Konferencja odbędzie się w dniach 16-18 maja 2018 roku Rozpoczęcie: 16 maja 2018 roku o godz. 14:00 Zakończenie: 18 maja 2018 roku o godz. 13:00

Miejsce Konferencji: Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku, Al. Lotników Polskich 24

Odpłatność za udział w Konferencji: Opłata konferencyjna – 200,00 zł (obejmuje materiały konferencyjne, udział w imprezach towarzyszących, posiłki – z wyjątkiem śniadań); Opłatę konferencyjną należy wpłacić do dnia 6 kwietnia 2018 r. na poniższy rachunek bankowy: Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, ul. Zachodnia 47, 91-066 Łódź. PKO BP S.A. I O/Łódź, nr 34 1020 3352 0000 1102 0089 5607 – z dopiskiem „Konferencja Świdnik 2018”.

Tematyka konferencji: Temat konferencji organizowanej w Świdniku dotyczy zdrowia w obliczu zagrożeń środowiskowych. Jej tytuł „Zdrowie a zagrożenia współczesnego świata” zawiera szeroki zakres tematyczny, w ramach którego planujemy poruszyć problemy zaburzenia odżywiania, uzależnień od gier komputerowych i internetu, cyberprzemocy, problem chorób tropikalnych związanych z wyjazdami zagranicznymi, zanieczyszczenie środowiska, ale też inne problemy zdrowotne związane z postępem cywilizacyjnym. Chcielibyśmy, aby formy przekazu podczas konferencji nie ograniczały się tylko do wykładów, dlatego też zaplanowaliśmy panele dyskusje oraz warsztaty. Konferencja będzie dobrą okazją do wymiany doświadczeń oraz inspiracją do podejmowania kolejnych wyzwań. Szczegółowy program Konferencji zostanie opracowany po otrzymaniu zgłoszeń wystąpień uczestników.

Zgłoszenie udziału w Konferencji: Zgłoszenie udziału należy przesłać na załączonym formularzu do dnia 30 marca 2018 r. na adres e-mail: woss@e-swidnik.pl

Streszczenie wystąpień zgłoszonych na konferencję: Streszczenie zgłaszanego wystąpienia – formularz w załączeniu – należy przesłać do 6 kwietnia 2018 r. w formie elektronicznej na adres e-mail woss@e-swidnik.pl

UWAGA! Streszczenie max 1 strona format A4, czcionka 12 Times New Roman, pojedyncza interlinia. Maksymalny czas prezentacji 10 minut.

Zakwaterowanie w czasie Konferencji: Dla uczestników Konferencji wstępnie zarezerwowano pokoje w następujących hotelach:

 • Hotel Avion ul. Niepodległości 13,
  tel. 81 751 72 85, e-mail: rezerwacja@avionhotel.pl, www.avionhotel.pl, 130 zł za 2 osoby/85 zł za 1 osobę
 • Hotel Kaprys ul. Orzeszkowej 1,
  tel. 797 600 288, e-mail: info@hotelkaprys.pl, www.hotelkaprys.pl, 140 zł za 2 osoby/100 zł za 1 osobę
 • Hotel Notabene ul. Wyszyńskiego 40,
  tel. 81 469 25 00 / 606 772 808, e-mail: recepcja@hotelnotabene.pl, www.hotelnotabene.pl, 200zł lub 210 za 2 os/ 160zł lub 170  za 1 os (w zależności od rodzaju pokoju)
 • Hotel Finezja ul. Wyszyńskiego 12,
  tel. 81 468 65 15 / 508 216 999, e-mail: biuro@finezja.swidnik.pl, www.finezja.swidnik.pl, 170 zł za 2 osoby/120 za 1 osobę

Rezerwacja obowiązuje do 13 kwietnia 2018 roku – hasło: Konferencja Zdrowych Miast Polskich. UWAGA! Każdy uczestnik rezerwuje nocleg we własnym zakresie.

Sekretariat Konferencji: Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Świdnik, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdnik, tel. 81 751-76-22, woss@e-swidnik.pl Informacja o Konferencji oraz niezbędne formularze publikowane będą na stronie Świdnik Wysokich lotów http://www.swidnik.pl/ w zakładce Zdrowy Świdnik oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich www.szmp.pl.

>>> POBIERZ FORMULARZ <<<

>>> STRESZCZENIE WYSTĄPIENIA <<<