Zdobądź lepsze perspektywy

Autor: |

IT jest jedną z najszybciej rozwijających się branż w Polsce i na świecie. Codziennie poszukiwani są specjaliści, przed którymi komputery, oprogramowania, gry czy systemy nie mają żadnych tajemnic. Osoby, które chcą nauczyć się programowania, tworzenia stron internetowych i baz danych, a przede wszystkim zdobyć nowe umiejętności, mają do tego okazję. Do końca lutego trwa projekt „Nowe kwalifikacje – lepsze perspektywy”.

Projekt kierowany jest do 105 mieszkańców Lubelszczyzny, którzy ukończyli 18 lat. Posiadają wykształcenie od podstawowego do średniego, a ich dochód netto na jednego członka rodziny wynosi miesięcznie poniżej 1000 zł.

W ramach wsparcia uczestnicy projektu wezmą udział w kursach zawodowych. Dla dwóch grup przewidziano zajęcia z montażu i eksploatacji systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Podczas, liczących 616 godz. spotkań, uczestnicy nauczą się, między innymi przygotowania lokalnej sieci komputerowej, naprawiania urządzeń i administrowania systemami operacyjnymi.

Drugie szkolenie przeznaczone jest dla pięciu grup. W czasie jego trwania kursanci nauczą się programowania, tworzenia i administrowania stronami internetowymi oraz bazami danych. Dowiedzą się, jak prowadzić działalność gospodarczą, poznają zasady BHP oraz język angielski zawodowy.

Po ukończeniu kursów uczestnicy odbędą praktyki zawodowe, które zajmą 160 godzin. Szkolenie zakończy się egzaminem OKE, potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie IT.

Rekrutacja prowadzona jest w biurze projektu, przy ul. Lotniczej 3 w Lublinie. Formularze zgłoszeniowe oraz regulamin dostępne są na stronie www.marsoft.eu.

Projekt „Nowe kwalifikacje – lepsze perspektywy”, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Last modified: 3 września 2020