Zdalna szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Autor: |

Dotyczy: pozyskania środków na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem dla uczniów i nauczycieli, którzy nie posiadali sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji

Gmina Miejska Świdnik pozyskała 104 940,00 zł na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem dla uczniów i nauczycieli, którzy nie posiadali sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji, w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Konkurs został ogłoszony przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa i stanowił odpowiedź na potrzeby edukacyjne związane z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie kraju. Zamknięcie placówek oświatowych wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć. Uczniowie odbywają lekcje zdalnie, do czego potrzebny jest odpowiedni sprzęt.

W ramach pozyskanych środków zakupiono 33 zestawy składające się z laptopa, myszy bezprzewodowej, słuchawek z mikrofonem, torby oraz oprogramowania. Zestawy przekazano do świdnickich szkół: Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 7 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 . Sprzęt został wypożyczony 27 uczniom i 6 nauczycielom, a po ponownym otwarciu szkół będzie służył jako pomoc dydaktyczna.

Projekt został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I – Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 – „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

piki do pobrania

Last modified: 31 sierpnia 2020