Zbiórka na rzecz powodzian

Autor: |

Stowarzyszenie „Wspólnota Świdnicka” organizuje kwestę na rzecz jednej z wielopokoleniowych rodzin, zamieszkującej gminę Annopol, która wskutek powodzi utraciła dorobek całego życia.

Kwesta zostanie przeprowadzona w czasie trwania Festynu Rodzinnego „Bezpieczne Wakacje”, który odbędzie się w dniu 20 czerwca 2010 r. na Placu Konstytucji 3 Maja. Podczas festynu będziemy gościć Panią Ewę Dados z Radia Lublin, dzięki której nawiązaliśmy kontakt z poszkodowaną rodziną. Pani Ewa opowie o nowej akcji, przez nią organizowanej, na rzecz powodzian pod hasłem „Pozwól dzieciom przetrwać powódź”. Datki na rzecz poszkodowanej rodziny będziemy zbierać do oznakowanych puszek, które będą dostępne u wolontariuszy przez cały czas trwania festynu.

Liczymy na dobre serca i hojność mieszkańców naszego miasta.

Osoba do kontaktu: Mirosław Takowski, tel. 693830059

Last modified: 1 lipca 2020