Zbierali na dzieci

Autor: |

Piękne stroiki świąteczne można było nabyć na kiermaszu wielkanocnym, zorganizowanym przez Komitet Pomocy SOS Solidarność. Ozdoby wykonała Jolanta Patajewicz, kierownik świetlicy integracyjnej, prowadzonej przez sto­warzyszenie oraz jej podopieczni. Dochód przeznaczony zostanie na dofinansowanie półkolonii letnich organizowa­nych przez SOS.

– Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili stoisko i wsparli naszą zbiórkę – mówi Urszula Ra­dek, prezes komitetu. – W tym roku nie organizujemy kolonii w Krasno­brodzie, chcemy jednak zaprosić najmłodsze dzieci ze świetlicy na letnie spotkania w Świdniku. Zapla­nowaliśmy je na sierpień. Byłyby to zajęcia na miejscu, z obiadem, ale też wycieczki czy wyjścia do kina.

Gdyby ktoś chciał wspomóc akcję, może wpłacić pieniądze na konto komitetu: Bank PKO SA. o. Świdnik nr 54 1240 2454 1111 0000 3937 1748, z dopiskiem „Na półkolonie”.

– Chcemy również zorganizować lo­terie fantowe. Naszych wolontariu­szy będzie można spotkać podczas imprez plenerowych, na przykład Dni Piask, Dni Mełgwi czy zlotu mo­tocykli – dodaje. U. Radek.

aw

Last modified: 6 maja 2020