Zawiadomienie

Autor: |

Dotyczy: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 7 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku poprzez likwidację oddziału przedszkolnego

Rada Miasta Świdnik podczas sesji w dniu 19 grudnia 2019 r. podjęła Uchwałę Nr XXI/254/2019 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 7 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. Na mocy ww. uchwały na rok szkolny 2020/2021 nie będzie prowadzona rekrutacja do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 7 w Świdniku.

Podjęta uchwała nie wpłynie negatywnie na realizację obowiązku gminy w zakresie zapewnienia dzieciom zamieszkałym na obszarze Świdnika możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego, ponieważ od 1 września 2019 r. uruchomiono dwa nowe oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku, które zapewniają 50 miejsc dla przedszkolaków. Z kolei w roku szkolnym 2020/2021 planuje się utworzenie kolejnego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku. Gmina Miejska Świdnik zapewnia opiekę przedszkolną wszystkim chętnym dzieciom w wieku od 3 do 6 lat.

Last modified: 31 sierpnia 2020