Zarząd powiatu z absolutorium

Autor: |

Najważniejszym punktem wtorkowej (27 maja) sesji Rady Powiatu było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla zarządu powiatu za ubiegły rok. Radni byli jednomyślni w tej sprawie.

Wcześniej Komisja Rewizyjna rady pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonanie budżetu powiatu świdnickiego za 2013 rok i wystąpiła o pozytywne skwitowanie ubiegłorocznej działalności członków zarządu. Podobnego zdania była także Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie.

– W imieniu członków zarządu dziękuję wszystkim, którzy wykonywali budżet – pracownikom, naczelnikom wydziałów, pani skarbnik – mówił starosta Mirosław Król. – Dziękuję również radnym za stworzenie odpowiedniej atmosfery i merytoryczną dyskusję, ułatwiającą zarządowi pracę. Omijają nas burze polityczne. Pracujemy, by powiat mógł się rozwijać i zmieniać na lepsze.

d

Last modified: 29 czerwca 2020