Zapraszają na konferencję

Autor: |

W piątek, 17 marca odbędzie się konferencja podsumowująca przygotowanie programu rewitalizacji miasta Świdnik na lata 2016-2023.

Na spotkaniu omówione zostaną wypracowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne, zaprezentowany zostanie także projekt programu.

Konferencja odbędzie się 17 marca, w godz.11:00 – 13.00 w Centrum Kultury, przy al. Lotników Polskich 24.

„Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Świdnik na lata 2016 – 2023” będzie umożliwiał aplikowanie o środki unijne, ale przede wszystkim będzie zbiorem rozwiązań określających główne kierunki i konkretne rozwiązania umożliwiające przemyślaną, zintegrowaną i zrównoważoną realizację przekształceń urbanistycznych z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego.

W dokumencie zostało ujętych szereg projektów, których realizacja przyczyni się do ograniczenia zjawisk kryzysowych zidentyfikowanych w mieście oraz rozwiązywania problemów o charakterze społecznym, gospodarczym, środowiskowym, technicznym oraz przestrzenno-funkcjonalnym.

– Chcąc przybliżyć Państwu proces opracowania programu rewitalizacji oraz przedstawić znajdujące się w nim projekty, zachęcam serdecznie do uczestnictwa w konferencji – mówi Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika.

Last modified: 22 maja 2020