Zamiar zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej

Autor: |

Burmistrz Miasta Świdnik, działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.), informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert oraz zamieszcza ofertę organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3. ustawy.

Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie Świdnik Miasto Dla Rowerów

Zadanie: ,,Organizacja zajęć sportowych zachęcających mieszkańców do aktywnego i bezpiecznego poruszania się rowerami” .

piki do pobrania

Last modified: 6 września 2021