Zabrzmiał pierwszy dzwonek

Autor: |

W deszczowej aurze uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny.

W roku szkolnym 20010/2011 naukę w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik rozpoczęło w sumie 3.965 uczniów w 155 oddziałach. W klasach I szkół podstawowych jest 390 uczniów, w tym 25. – to 6,-latki. W tym roku powstaną w szkołach podstawowych 4. oddziały przedszkole złożone z 5-6 latków. Poza tym na poziomie klas IV powstały4 klasy sportowe. Naukę w klasach I gimnazjów rozpoczęło 417 uczniów . Nowych oddziałów klas I utworzono 15., w tym są 2.- oddziały integracyjne i 3. – dwujęzyczne. W II Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 będzie kształcić się ok. 400 uczniów w 15 oddziałach, a w klasach I – 152. w 5 oddziałach. W nowym roku szkolnym liczba uczniów w klasach I szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik – wynosi 959.

Last modified: 1 lipca 2020