Z myślą o rynku pracy

Autor: |

Powiatowy Urząd Pracy organizuje kolejne spotkanie Świdnickiego Forum Pracodawców, zrzeszającego podmioty działające na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

Pracodawcy spotykają się już po raz 3. Pod koniec lutego, zapoznali się z możliwościami, jakie oferuje im Urząd Pracy oraz perspektywą pozyskania środków z rezerwy Ministra Pracy. Drugie spotkanie poświęcono poszczególnym formom wsparcia. Dyskutowano również o korzystaniu z bezpłatnych usług doradczych w zakresie organizacji i zarządzania mikroprzedsiębiorstwem, finansach mikroprzedsiębiorstwa oraz działalności na rynkach zagranicznych.

Trzecie spotkanie odbędzie się 13 lutego, o godz.13.30, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku.

–  Zapraszamy nowych pracodawców i instytucje rynku pracy – mówi Dominika Kulak z PUP. – Dzięki przystąpieniu do Forum można zyskać, między innymi, stały dostęp do informacji na temat środków finansowych, przeznaczonych na aktywizację zawodową osób zarejestrowanych w PUP.

Jak deklarują przedstawiciele PUP,  zapewniają oni również pomoc w pozyskiwaniu pracowników oraz bezpłatną promocję firmy poprzez udział w wydarzeniach organizowanych przez urząd.

Więcej informacji dotyczących tej inicjatywy oraz formularz zgłoszeniowy, znajduje się w zakładce Świdnickie Forum Pracodawców.

Last modified: 3 września 2020