Z myślą o rozwoju

Autor: |

W lubelskim Ratuszu odbyła się konferencja dotycząca dalszych planów rozwoju Lubelskiego Klastra Zaawansowanych Technologii Lotniczych. Inicjatywa, powołana w ubiegłym roku, której działalność koordynuje PZL – Świdnik, po zakończeniu etapu organizacyjnego, wchodzi teraz w fazę aktywnej działalności. Pierwszym krokiem było podpisanie porozumienia ze Śląskim Klastrem Lotniczym. W spotkaniu wzięli udział, między innymi Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika,  Artur Soboń, sekretarz miasta oraz Krzysztof Krystowski, prezes zarządu i dyrektor zarządzający PZL – Świdnik.

– Doskonałym przykładem integracyjnej roli PZL-Świdnik jest właśnie Lubelski Klaster Zaawansowanych Technologii Lotniczych. Chcemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem w celu wsparcia konkurencyjności regionu i MŚP działających na terenie Lubelszczyzny. Pojedyncze MŚP mają małe szanse na pozyskiwanie zaawansowanych technologii i rozwój. Inicjatywa klastrowa to szansa m.in. na nowe miejsca pracy, dodatkowe przychody dla ludności i samorządów – mówi Krzysztof Krystowski, prezes zarządu i dyrektor zarządzający PZL-Świdnik. – Z nadzieją oczekujemy na pozytywne dla nas rozstrzygnięcie przetargu na zakup śmigłowców wielozadaniowych dla polskich Sił Zbrojnych. Zwycięstwo w przetargu byłoby ogromnym impulsem dla uczynienia z Lubelszczyzny wiodącego centrum nowoczesnych technologii lotniczych i to na skalę światową – dodaje.

Jednym z najważniejszych punktów wtorkowego spotkania było podpisanie porozumienia ze Śląskim Klastrem Lotniczym. Jego głównym celem jest wspólne wykorzystanie dobrych praktyk.

– Cieszymy się z możliwości pogłębiania naszej współpracy i wymiany doświadczeń. Gorąco kibicujemy spółce PZL – Świdnik w związku z przetargiem na zakup śmigłowców wielozadaniowych dla polskich Sił Zbrojnych, ponieważ śląskie firmy liczą na zamówienia kooperacyjne – mówi Jarosław Bulanda, wiceprezes Śląskiego Klastra Lotniczego.

Podstawą funkcjonowania Klastra ma być ścisłe współdziałanie władz samorządowych, środowiska naukowego i otoczenia biznesowego. W dalszej perspektywie niewykluczona jest również szersza współpraca ponadregionalna oraz międzynarodowa.

– Klaster to dobra i sprawdzona formuła współpracy pomiędzy partnerami, którzy wykorzystują w ten sposób potencjał niższych kosztów zewnętrznych dla biznesu – podkreśla burmistrz Waldemar Jakson. – PZL-Świdnik stanowi kluczowy ośrodek integracji technologii i innowacji w regionie. Chciałbym, aby obecność samorządów Lublina i województwa lubelskiego przełożyła się na możliwość finansowego wsparcia środkami UE dla biznesu prowadzonego w ramach budowanej sieci powiązań pomiędzy biznesem i nauką. Mam nadzieję, że świdnickie zakłady staną jedną z „inteligentnych specjalizacji” regionu, przynajmniej na równym poziomie wsparcia, co preferowana w naszej Regionalnej Strategii Innowacji, biogospodarka.

Last modified: 4 czerwca 2020