Z myślą o przedsiębiorcach

Autor: |

Podczas wczorajszej sesji radni przyjęli dwie uchwały, które mają pomóc świdnickim małym przedsiębiorcom w przetrwaniu epidemii koronawirusa. Pierwsza umożliwia zwolnienie firm z podatku od nieruchomości, druga z opłat za najem lub dzierżawę.

Przyjęcie uchwał, które mają być wsparciem dla małych przedsiębiorców, miejscy urzędnicy zapowiadali już kilka tygodni temu. Dokumenty zostały przygotowane na wczorajszą sesję. Miejska pomoc trafi do mikroprzedsiębiorstw, czyli zatrudniających do 10 osób oraz osiągających do 2 mln euro rocznego obrotu.

– W Świdniku to bardzo duża grupa podmiotów – mówi Ewa Jankowska, sekretarz miasta. – Większość naszych przedsiębiorców taką pomoc będzie mogło otrzymać. Poza tym, małym firmom jest trudniej utrzymać płynność finansową niż dużym.

Wartość przyznanych ulg dla przedsiębiorców została wstępnie wyliczona na milion złotych. Około 700 tys. zł to zwolnienia z podatku od nieruchomości, czyli od gruntów, budynków, budowli lub ich części, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zwolnienie można uzyskać na 3 kolejne miesiące tego roku. Warunkiem przyznania pomocy jest spadek obrotów co najmniej o połowę, związany z epidemią.

Na blisko 300 tys. zł została wyliczona wartość możliwych zwolnień z najem i dzierżaw miejskich lokali i gruntów. W tym przypadku przedsiębiorca może również uzyskać ulgę na 3 miesiące (od kwietnia do czerwca).

Warunkiem przyznania zwolnień jest złożenie w Urzędzie Miasta wypełnionych wniosków.

formularz_informacji_podatki_oraz_naleAnoAyci_cywilnoprawne.xlsx
wniosek_naleAnoAyci_cywilno_prawne.doc
formularz_informacji_podatki_oraz_naleAnoAyci_cywilnoprawne.pdf

Last modified: 29 czerwca 2020