Wyrzucaj odpady selektywnie

Autor: |

Od ubiegłego roku przy ulicy Przemysłowej 1 działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów. Świdniczanie mogą oddawać do niego wszystko, czego nie należy wyrzucać do przydomowych kontenerów.

Początkowo miejsce było czynne wyłącznie w soboty, w godzinach 8.00-16.00. Zainteresowanie PSZOK było jednak na tyle duże, że Urząd Miasta zdecydował się na udostępnienie go także we wtorki, o tej samej godzinie, co w pierwszy dzień weekendu.

– Jest wiosna. Mieszkańcy robią w swoich domach generalne porządki i przeprowadzają remonty. Przypominamy, że odpady, które nie nadają się do przydomowych kontenerów, można wyrzucić do jednego z pojemników w PSZOK – zachęca Katarzyna Lis z wydziału promocji miasta.

Do ustawionych w punkcie kontenerów mogą trafiać chemikalia, leki, elektroodpady, zużyte opony, meble czy odpady z remontu mieszkania. Z kolei do pojemników ustawionych na osiedlach można wyrzucać: papier, metale i tworzywa sztuczne, opakowania typu PET, bioodpady i domowe śmieci zmieszane.

Wyjątki do czerwonych pojemników

Na terenie Świdnika znajduje się kilka czerwonych kontenerów, do których mogą trafiać niewielkie gabarytowo elektrośmieci. Są to, na przykład komputery i ich części, stare drukarki, telewizory, telefony, miksery oraz suszarki. Nie mogą to być jednak urządzenia większe niż 50 cm.

Pojemniki znajdują się przy: ul. Kopernika 4, Kościuszki (przy budynku Kościuszki 11), Hryniewicza (przed budynkiem Hryniewicza 3A), Słowackiego 11, Niepodległości 19, Reja 6 oraz Harcerskiej 19. Ustawiła je firma MB Recycling, która zajmuje się też ich opróżnianiem. Projekt będzie trwał cztery lata i nie spowoduje dodatkowych kosztów dla miasta.

Last modified: 27 maja 2021