Wyniki otwartego konkursu ofert

Autor: |

Dotyczy: realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku: https://umswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=672&p1=szczegoly&p2=1651936

piki do pobrania

Last modified: 29 czerwca 2021