Wyniki konsultacji społecznych

Autor: |

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Świdnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022rok.

Załączniki:
1) Ogłoszenie wyników konsultacji programu współpracy na 2022 rok.
2) Projekt programu współpracy na 2022 rok po konsultacjach.

piki do pobrania

Last modified: 29 września 2021