Wyniki konkursu otwartego

Autor: |

Dotyczy: wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu: pomocy społecznej, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2020 roku.

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert

Last modified: 31 sierpnia 2020