Wykaz ofert

Autor: |

Dotyczy: ofert, które wpłynęły na otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 02.06.2021 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej: https://umswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=672&p1=szczegoly&p2=1651936

piki do pobrania

Last modified: 29 czerwca 2021