Wykaz ofert

Autor: |

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – cykl koncertów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych w Świdniku w 2021 roku, w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego.

W odpowiedzi na otwarty konkurs wpłynęły oferty następujących podmiotów:

Lp.Rodzaj zadaniaTermin złożenia ofertNazwa podmiotu składającego ofertę
1.Organizacja cyklu koncertów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych w Świdniku w 2021 roku.20.05.2021 r.Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Tańca Ludowego „Leszczyniacy” w Świdniku, 21-040 Świdnik ul. Króla Pole 5

W sumie wpłynęła 1 oferta na zadanie wskazane w ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta Świdnika
Waldemar Jakson

piki do pobrania

Last modified: 21 czerwca 2021