Wykaz ofert

Autor: |

Dotyczy: wykazu ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 17.11.2020 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

piki do pobrania

Last modified: 16 grudnia 2020