Wykaz ofert

Autor: |

Dotyczy: wykazu ofert

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 18.11.2019 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Wykaz ofert

Last modified: 31 sierpnia 2020