Wstąp do drużyny harcerskiej

Autor: |

Poszukujesz zajęć pozalekcyjnych dla swojego dziecka? Chcesz by wszechstronnie się rozwijało i nie spędzało popołudnia przedkomputerem?

ZHP to nie tylko organizacja dzieci i młodzieży, to przede wszystkim ruch społeczny kształtujący postawy i charaktery. ZHP wspiera wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój. Wartości te, zapisane w Obietnicy i Prawie Zucha oraz Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim odnajdujemy w tworzonej przez dziesiątki lat kulturze organizacji.  W pracy wychowawczej instruktorzy harcerscy wykorzystują sprawdzoną metodę pracy polegającą na realizacji wszystkich zadań w małych grupach rówieśniczych, uczeniu w działaniu, stale stymulującym programie, na pracy z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim. Metoda ta cechuje się pozytywnością, dobrowolnością, świadomością celów, indywidualnością, naturalnością, pośredniością i wzajemnością oddziaływań. 

Próbna Drużyna Harcerska „Mandragora” ogłasza nabór nowych członków. Poszukiwana jest młodzież z 4 klas podstawówki.

Pierwsza zbiórka 8 września. Start spod Szkoły Podstawowej numer 4 o godzinie 16.00. Zakończenie pod Szkołą Podstawową numer 4 o godzinie 19.15. Zbiórka odbędzie się w lesie i będzie miała formę ogniska integracyjnego.

Jeśli chcą Państwo zapisać swoje dziecko – kontakt e-mail:tomaszmika@op.pl lub 13sdhmandragora@gmail.com,telefon: 508 569 003

Więcej informacji o nas na: http://www.mandragora.dl.pl

Last modified: 1 lipca 2020

Zmień język »