Wsparcie dla działkowców

Autor: |

Ta wiadomość ucieszy świdnickich działkowców zrzeszonych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. W budżecie miasta na rok 2021, po raz pierwszy w historii, zapisano dla nich 100 tys. złotych. Z pewnością nie będzie problemu z pożytecznym zagospodarowaniem tej kwoty.

– Licząca często po kilkadziesiąt lat infrastruktura ogrodów wymaga odnowienia. Chcemy przeznaczyć te pieniądze na remonty, między innymi ogrodzeń i sieci wodnej. W jednym z ogrodów planujemy wybudować WC. Pieniądze zostaną rozdysponowane na poszczególne ogrody komisyjnie, po oszacowaniu ich potrzeb i, rzecz jasna możliwości. Mam nadzieję, że od bieżącego roku będziemy stale otrzymywali zastrzyk środków pozwalających zaspokoić najpilniejsze potrzeby. Do tej pory remonty i inwestycje przeprowadzane były z prywatnych składek – mówi Stanisław Pszeniczka prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Bohaterów Westerplatte.

Władze miasta nie mają wątpliwości, że dotacja celowa z budżetu gminy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania pod nazwą „Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej w Rodzinnych Ogrodach Działkowych” to dobry pomysł.

– Rodzinny Ogrody Działkowe przeżywają renesans. Skończyły się czasy, kiedy pracą na działce zajmowały się jedynie nieliczne osoby dla zabicia czasu i uzupełnienia spiżarni o świeże owoce i warzywa. W warunkach pandemii, z ogródków działkowych, jako azylu od obowiązujących obostrzeń korzystają już całe rodziny. Ogród im. Bohaterów Westerplatte zrzesza 2200 działkowców. To ogromna grupa mieszkańców Świdnika, której należy się wsparcie tym bardziej, że nigdy dotychczas gmina nie wspomagała ich finansowo. Potrzeba takiego wsparcia jest coraz większa, a prawne możliwości istnieją. Infrastruktura ogrodów wymaga renowacji, czasem gruntownej. Będą to więc pieniądze ściśle znaczone, nie do przejedzenia. Trzeba będzie przedstawić program wydatków, zracjonalizować koszty i rozliczyć się z każdej złotówki. Mam świadomość, że kwota zapisana w budżecie nie wystarczy do zaspokojenia wszystkich potrzeb ośmiu ogrodów wchodzących w skład ROD, ale myślę, że tegoroczny zapis może stanowić furtkę do kolejnych. Jestem przekonany, że będą to dobrze wydane pieniądze stanowiące dowód, że pieniądze z podatków wracają do obywateli współfinansując cele społeczne – tłumaczy Marcin Dmowski, zastępca burmistrza.

jmr

Last modified: 14 stycznia 2021