Wielosektorowa misja gospodarcza przedsiębiorców z Polski Wschodniej do Chin w dniach 21-28 sierpnia 2010

Autor: |

Wielosektorowa misja gospodarcza przedsiębiorców z Polski Wschodniej do Chin w dniach 21-28 sierpnia 2010

Lubelskie Centrum Obsługi Inwestora uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym został ogłoszony konkurs na nabór przedsiębiorców z Polski Wschodniej na wielosektorową misję gospodarczą do Chin organizowaną w dniach w dniach 21-28 sierpnia 2010. Misja jest organizowana przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach Projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4 Promocja i Współpraca, komponent Promocja, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. o dofinansowanie projektu Nr POPW.01.04.01-00-001/09.

W misji mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy zarejestrowani i prowadzący działalność w jednym z 5 województw Polski Wschodniej, tj. lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim. W misji może wziąć udział maksymalnie 1 przedstawiciel reprezentujący jednego przedsiębiorcę.

Przewidywana liczba miejsc:10.

Dofinansowanie obejmuje 100 % kosztów (nie uwzględniając diet, wyżywienia, ubezpieczenia oraz kosztów dojazdu do i z Warszawy).

Termin nadsyłania wniosków: 9 lipca 2010 roku.


Wnioski o uczestnictwo w wielosektorowej misji gospodarczej do Chin należy składać osobiście, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, faksem lub przesyłką kurierską na adres:

 

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa

faks: 022 334 98 86

polskawschodnia@paiz.gov.pl

wraz z dopiskiem MISJA DO CHIN


Jednocześnie informujemy, iż regulaminy oraz formularze aplikacyjne dotyczące misji są dostępne na stronie internetowej PAIiIZ, w zakładce Polska Wschodnia / przetargi i ogłoszenia / misje:http://www.paiz.gov.pl/o_agencji/przetargi_ogloszenia/polska_wschodnia/m… oraz na stronie Lubelskiego COI: www.invest@lubelskie.pl

Last modified: 3 września 2020