We dwójkę lepiej?

Autor: |

Władze miasta planują połączenie dwóch placówek – Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 3.

Od nowego roku szkolnego 2011/2012, funkcjonujące w jednym budynku placówki, mają tworzyć Zespół Szkół nr 2.

– Zrobimy to na wzór Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, działającego na Adampolu. Minione lata pokazały, że to dobre rozwiązanie. Budynek powinien mieć jednego zarządcę. Tak jest prościej, taniej i efektywniej – wyjaśnia Tomasz Szydło, zastępca burmistrza.

Obie szkoły zostaną zlikwidowane, ale tylko w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, jako jednostki budżetowe. Natomiast nie ma to nic wspólnego z ustawą o systemie oświaty. Zgodnie z przepisami wszyscy pracownicy G nr 3 i SP nr 5 staną się od 1 września 2011 roku, z mocy prawa pracownikami ZS nr 2, zatrudnionymi na dotychczasowych zasadach.

– Za utworzeniem Zespołu przemawia wiele przesłanek – mówi Tomasz Szydło. – Są to, między innymi: zapewnienie sprawnej organizacji pracy, racjonalne wykorzystanie bazy lokalowej, poprawa warunków pobytu i bezpieczeństwa uczniów, także lepsza współpraca z rodzicami oraz spójna polityka kadrowa i finansowa.

Szkoły zachowają odrębne rady pedagogiczne, rady rodziców i samorządy uczniowskie. Wspólne będzie jedynie zarządzanie obiektem i organizacja pracy, pod kierownictwem jednego dyrektora. Powstanie jedna administracja i obsługa.

– Połączenie szkół nie wpłynie na zmniejszenie liczby etatów nauczycielskich, ani na liczbę oddziałów w przyszłym roku szkolnym – zapewnia Tomasz Szydło. – Jesteśmy przekonani, że okres sztucznego podziału obu szkół funkcjonujących przecież w tym samym budynku i niedogodności z tym związane spowodują, że nasz projekt poprą nauczyciele i radni.

Propozycje władz miasta zaopiniują rady pedagogiczne obu szkół. Napiszemy o tym w następnym numerze „Głosu Świdnika”.

źródło: Głos Świdnika

Last modified: 2 lipca 2020