Walne zgromadzenie akcjonariuszy portu lotniczego

Autor: |

26 sierpnia 2009 r. w siedzibie spółki Port Lotniczy Lublin rozpoczęło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki.
NZWA podejmując jednomyślnie uchwałę, wyraziło zgodę na nabycie przez spółkę kolejnych nieruchomości pod planowaną budowę lotniska dla Lubelszczyzny. Chodzi tu o 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 3,86 ha, położone na terenie gminy Mełgiew oraz o nieruchomość o pow. 0,75 ha położoną na terenie gminy Wólka. Do nabycia pozostało 10 nieruchomości: 2 w gminie Mełgiew i 8 w gminie Wólka. Dotychczas rozebrano 16 budynków, stojących na nabytych przez spółkę nieruchomościach.
NWZA odwołało dotychczasowych członków Rady Nadzorczej spółki i kolejną uchwałą powołało ich na nowo do składu. Są to Jan Czaja, Marek Dietl, Jacek Sobczak, Tomasz Szydło, Włodzimierz Wysocki – reprezentanci największych udziałowców: gminy Lublin, województwa lubelskiego i gminy Świdnik. Uchwały miały charakter porządkujący, chodziło o ujednolicenie terminu rozpoczęcia 3. letniej kadencji członków rady nadzorczej.
NWZA jednomyślnie poparło wnioski rady nadzorczej o przyznanie nagród rocznych za rok 2008 dla prezesa i wiceprezesa spółki. Nagrody przyznano w granicach określonych przez przepisy ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

Last modified: 1 lipca 2020