Wakacyjne atrakcje powracają

Autor: |

Paintball & Laser Tag Ninja Lublin, Farma Wróblówka i Park Miniatur w Rąblowie. Atrakcje te czekają na uczestników kolejnej edycji akcji „Lato w mieście”. Zapisy na półkolonie ruszą w poniedziałek, 29 czerwca, od godziny 10.00. Ich organizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury.

W tym roku półkolonie zostaną podzielone na trzy turnusy: 13.07 – 17.07, 10.08 – 14.08 oraz 17.08 – 21.08. W wakacyjnej akcji mogą wziąć udział dzieci w wieku od 6 do 12 lat, które zamieszkują na terenie Gminy Świdnik. Jedno dziecko może uczestniczyć tylko w jednym turnusie. Na turnus przypada 36 dzieci. Opłata za półkolonie wynosi 200 złotych (brutto).

Jak się zapisać?

Zapisy na półkolonie prowadzone będą wyłączanie drogą elektroniczną. Nie ma możliwości rezerwacji miejsc i zapisów osobiście bądź telefonicznie.

Aby zgłosić dziecko, należy wejść na stronę internetową: https://mok.swidnik.pl/polkolonie/, zapoznać się z regulaminem, gdzie opisany jest szczegółowy sposób rezerwacji. Następnie dostarczyć w terminie 3 dni roboczych od dokonania płatności prawidłowo wypełnioną i podpisaną przez oboje rodziców/opiekunów prawnych kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku. Stanowi ona załącznik nr 3 regulaminu.

Dzieci cierpiące na choroby przewlekłe będą musiały posiadać opinię lekarską o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku. Zaświadczenie należy dołączyć do karty kwalifikacyjnej.

Fot. MOK w Świdniku / archiwum

Last modified: 29 czerwca 2020