W Świdniku jak na Broadway’u

Autor: |

Już po raz dziewiąty odbył się w naszym mieście Przegląd Teatralny „Żyć pełnią”. W tym roku wzięło w nim udział 5 zespołów. Na scenie pojawiły się:

– „Na skrzydłach” (Gimnazjum nr 3), „Bez Nazwy” (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy), „Aplauz” (Miejskie Centrum Profi laktyki) oraz „Trzpioty” i „Iskierki” (Szkoła Podstawowa nr 3). „Aplauz” wystawił dwa widowiska teatralne. O idei imprezy rozmawiamy z jej pomysłodawczynią, Ewą Kossowską, kierownikiem Miejskiego Centrum Profi laktyki:

– Przegląd poprzedziły warsztaty teatralne, które rozpoczęły się w październiku ubiegłego roku. Pracowaliśmy nad scenariuszami, scenografi ą, ekspresją ruchową, a także nad budową i animacją lalki. Zatrudniliśmy trzech instruktorów teatralnych, by poszukiwać różnych form wyrażania siebie. Ideą przeglądu jest to, że opieką otaczamy grupy nie tylko w dniu prezentacji spektakli, ale przez prawie cały rok szkolny. Pierwsze efekty zajęć – ogromne, prawie czterometrowe anioły, zaprezentowaliśmy w grudniu, podczas Spotkania Adwentowego, które odbyło się w muszli koncertowej. Niektóre grupy teatralne wykorzystały lalki przygotowując spektakle na przegląd.

– Dziewięć lat istnienia imprezy sprawiło, że w Świdniku mamy coraz lepsze teatry szkolne.

– Prowadzą je nauczycielki, które właściwie są już instruktorkami teatralnymi i same mogą uczyć innych. Przez kilka lat je szkoliliśmy, a od 3 lat pracujemy także z uczniami. Młodym aktorom pragniemy zwiększyć poczucie pewności siebie, pomóc odnaleźć się na scenie, dać możliwość przeżywania zadowolenia z własnych osiągnięć. Staramy się wspomagać rozwój emocjonalny naszych uczniów. I to się udaje, co widać szczególnie na przykładzie dzieci, które od kilku lat pracują w takich grupach. Są bardziej otwarte, pewniejsze siebie, wykazują się coraz większymi umiejętnościami aktorskimi. Często zapraszamy uczniów, którzy niezbyt dobrze radzą sobie w szkole, a u nas, na scenie są po prostu genialne. Tegoroczne spektakle były na tyle dobre, że można je pokazywać w różnego rodzaju konkursach. Scenariusze dobrane zostały odpowiednio do wieku młodych aktorów, np. polemikę z publicznością podjął młodzieżowy teatr „Na skrzydłach”. Na pochwałę zasługuje także dopracowana drobiazgowo i plastycznie scenografi a poszczególnych widowisk. Taka jest opinia Rady Konsultantów przeglądu, którą tworzą: Michał Stanowski – instruktor teatralny, Barbara Kasprzak – plastyk, terapeuta i Katarzyna Marjasiewicz – instruktor teatralny.

– Za rok jubileuszowa, dziesiąta edycja Przeglądu Teatralnego. Czy w związku z tym będą jakieś niespodzianki?

– Zastanawiamy się, w jakim kierunku powinny rozwijać się świdnickie zespoły i sam przegląd. Może zakończyć jego organizację, a inwestować już tylko w poszczególne teatry? Doposażyć je i wysyłać na różnekonkursy. Innym wyjściem byłoby pozyskanie nowych grup i szkolenie ich. Teatry biorące udział w „Żyć pełnią” mogą już właściwie same funkcjonować. Poszczególne grupy wyspecjalizowały się w konkretnych formach przekazu, na przykład „Bez Nazwy” w czarnym teatrze, „Aplauz” w teatrze cieni, „Iskierki” w teatrze plastycznym, a „ Trzpioty” to najmłodszy teatr, w którym sześciolatki szkolą się w różnych sposobach swobodnego wyrażania siebie na scenie. W grupach teatralnych są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, także osoby niepełnosprawne intelektualnie. Brakuje natomiast ludzi dorosłych. Może Miejskie Centrum Usług Socjalnych stworzy swój zespół i za rok do nas dołączy?

Last modified: 30 czerwca 2020