W obronie spółdzielni

Autor: |

W styczniu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Spółdzielców. Uczestniczyli w niej przedstawiciele świdnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Obrady zwołano na wniosek Ruchu Obrony Członków Spółdzielni Mieszkaniowych, którzy wyrażają zaniepokojenie działaniami ustawodawczymi, podejmowanymi przez niektórych posłów. Członkowie Ruchu obawiają się, że najnowsza inicjatywa parlamentarzystów z Platformy Obywatelskiej doprowadzi do rozbicia spółdzielni w Polsce.
– Przygotowywane zmiany do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy prawo spółdzielcze spowodują, że  spółdzielnie upadną – mówi Marek Słotwiński, prezes SM. – Przykładem może być przepis, w myśl którego, jeżeli w danej nieruchomości wyodrębni się tylko jedno mieszkanie, to automatycznie, bez pytania o zgodę innych lokatorów budynku, powstaje wspólnota. Pozostałe osoby nie będą miały na taką decyzję wpływu. Oczywiście i teraz wspólnoty mogą powstawać, ale w bardziej racjonalnych warunkach, bo w konkretnej nieruchomości musi być ponad 50 procent wyodrębnionych lokali. Decyzję podejmuje więc większość lokatorów. W naszej spółdzielni, nikt na razie o to się nie ubiega, mimo że ponad połowa jej członków wyodrębniła mieszkania.
Inna propozycja posłów polega na tym, by wyodrębnione wspólnoty odłączały się od spółdzielni. W takiej sytuacji konieczny będzie podział jej majątku. Bazując na świdnickiej rzeczywistości, warto zadać pytanie – co wtedy stanie się ze Spółdzielczym Domem Kultury i prowadzonymi tam zajęciami dla dzieci i dorosłych? Kto zechce finansować działalność kulturalno-oświatową?
– Mimo kryzysu, co roku budujemy mieszkania, tańsze niż u deweloperów – przypomina prezes Słotwiński. – Jeżeli spółdzielnie upadną, zabraknie mieszkań dostępnych dla ludzi mniej zamożnych. Pojawia się jeszcze kolejny problem. W wielu dużych miastach firmy deweloperskie wybudowały bloki, w których lokale, ze względu na ich cenę, nie znalazły nabywców. Mówi się, że rząd zamierza je wykupić i przeznaczyć na wynajem. Rodzi się więc kolejne pytanie – czy warto ratować deweloperów, zamiast zamówić tańsze mieszkania w spółdzielniach?
Wokół takich tematów skupiała się dyskusja podczas styczniowej konferencji. Na zakończenie, jej uczestnicy wystosowali apel do prezydenta Bronisława Komorowskiego, w którym zwracają uwagę na zagrożenia spowodowane planowanymi zmianami ustaw o spółdzielniach mieszkaniowych i prawie spółdzielczym.
dan

Last modified: 29 czerwca 2020