Uwaga! Zmiana numeru rachunku bankowego

Autor: |

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2021r. nastąpiły zmiany numerów rachunków bankowych Gminy Miejskiej Świdnik.

DANE DO FAKTUR

GMINA MIEJSKA ŚWIDNIK

ul. Stanisława Wyspiańskiego 27,

21-040 Świdnik

NIP: 712-29-04-551 REGON: 431019359

NUMERY RACHUNKÓW

Dla każdego podatnika zostały utworzone indywidualne numery kont bankowych służące do dokonywania wpłat z tytułu podatków i opłat.

Osoby fizyczne, które uiszczają coroczne podatki i opłaty, w tym za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będą informowane o indywidualnym numerze konta bankowego w decyzjach wymiarowych i zawiadomieniach na 2021 rok.

Podatnicy/Osoby którym nie został nadany indywidualny numer konta bankowego, mogą dokonywać wpłat na dotychczasowe numery kont bankowych zgodnie z wykazem:

1. Podatki i Opłaty
Nr: 95 1020 3176 0000 5802 0013 7885
(w tytule należy podać jakiej należności dotyczy wpłata)

Wpłaty z tytułu:
– podatku od nieruchomości,
– podatku rolnego,
– podatku leśnego,
– podatku od środków transportowych,
– opłaty skarbowej,
– opłaty za udostępnienie danych z rejestru ewidencji ludności,
– opłaty za zajęcie pasa drogowego,
– opłaty za dzierżawę,
– czynsz za najem lokali,
– opłaty za użytkowanie wieczyste,
– opłatę za przekształcenie.

2. Gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr: 66 1020 3147 0000 8602 0143 9603

3. Rachunek podstawowy budżetu (ORGAN)
Nr: 12 1020 3147 0000 8102 0150 7847

Wpłaty z tytułu:
– subwencji,
– dotacji,
– udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
– udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatków i opłat pobieranych na rzecz jest przez inne organy (urzędy skarbowe).

4. Sumy depozytowe
Nr: 02 1020 3176 0000 5202 0013 8495

Wpłaty z tytułu:
– wadium,
– kaucji,
– sum gwarancyjnych,
– zabezpieczenia należytego wykonania umów.

5. Obsługa międzynarodowa
BIC (SWIFT): BPKOPLPW
IBAN: PL 95 1020 3176 0000 5802 0013 7885

Last modified: 5 stycznia 2021