Uwaga przedsiębiorcy!

Autor: |

Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu Planu gospodarki niskoemisyjnej.

Gmina Miejska Świdnik rozpoczęła przygotowania do stworzenia strategicznego dokumentu dla rozwoju gospodarki energetycznej miasta pod nazwą „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Miejskiej Świdnik”.

Realizowany jest kolejny etap opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jakim jest ankietyzacja funkcjonalnych grup budynków. Ankieta jest elementem koniecznym do  rozpoznania i zdiagnozowania problemów i potrzeb Gminy oraz zlokalizowanych na jej terenie podmiotów m.in. w zakresie inwestycji zmniejszających niską emisję

W związku z powyższym, wykonawca projektu – firma Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. oraz Urząd Miasta Świdnik zapraszają przedsiębiorców na spotkanie, na którym między innymi zostaną przedstawione możliwe źródła wsparcia zewnętrznego, przy pomocy których będzie można sfinansować inwestycje związane z efektywnością energetyczną, takie jak termomodernizacja budynków czy produkcja energii ze źródeł odnawialnych.

Spotkanie odbędzie się 17 kwietnia o godzinie 13:00, w  sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

W przypadku wystąpienia ewentualnych pytań prosimy o kontakt z wykonawcą projektu:

Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. : tel. (32) 326 78 16, e‑mail: ankiety@ekocde.pl

lub Biurem Funduszy Europejskich – bfe@e-swidnik.pl; (81) 751-76-45

Podkreślamy, że jedynie gminy posiadające i wdrażające Plan gospodarki niskoemisyjnej będą mogły ubiegać się o zewnętrzne dofinansowanie unijne i krajowe realizacji zadań oraz wspierać mieszkańców w staraniu się o dodatkowe środki finansowe dla zamierzonych inicjatyw. Możliwość pozyskiwania dofinansowania uzyskują także podmioty z terenu gminy podejmujące działania wpisane w Plan gospodarki niskoemisyjnej służące zwiększeniu efektywności energetycznej. Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby naszego Miasta w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, chcielibyśmy zaprosić Państwa do współpracy i pomocy w pozyskaniu danych niezbędnych do opracowania końcowego dokumentu.

Last modified: 3 września 2020

Zmień język »