Uwaga mieszkańcy

Autor: |

Ważna wiadomość dla mieszkańców, którzy nie uregulowali jeszcze należności za podatek od nieruchomości za 2021 rok. 15 listopada minął termin zapłaty czwartej raty.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego należy wpłacać na indywidualne rachunki bankowe. Podatki można uregulować również w opłato macie znajdującym się w Urzędzie Miasta.

Ważne!

Należność niewpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki. W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, które dodatkowo obciąży zobowiązanego kosztami upomnienia. Jego koszt to 16,00 zł.

Last modified: 30 listopada 2021