• Załatw sprawę w Urzędzie
  • Zdrowy Świdnik
  • rodzinka
  • Repertuar
  • Idzie sobie Grześ...
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów

Władze miasta

   

Waldemar Jakson

Burmistrz miasta

Ur. w 1956 r.; żona Ewa, syn Ziemowit. Od urodzenia jest mieszkańcem Świdnika.
Ukończył studia z zakresu historii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia menadżerskie i marketingowe uczelni krajowych i zagranicznych (m. in: University of Central Lancashire, Preston - Wielka Brytania, University of Illinois ). W 2007 r. uzyskał dyplom Executive Master of Business Administration w Lubelskiej Szkole Biznesu oraz Dublin City University, a w 2012 r. tytuł magistra administracji publicznej w Wyższej Szkoły Ekonomi i Innowacji w Lublinie.
Już od końca lat 70. działał w opozycji demokratycznej, był m.in. członkiem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Od 1980 związany z "Solidarnością". Po wprowadzeniu stanu wojennego internowany, po zwolnieniu kontynuował działalność w strukturach podziemnej „Solidarności”. Od 1983 zatrudniony w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie (od 1991 wicedyrektor.; od 1998 na bezpłatnym urlopie). W latach 1994–2002 radny Świdnika, 1994–1998 delegat do Lubelskiego Sejmiku Samorządowego, od 1998 burmistrz Świdnika, członek Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1997), odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2004), honorowym Krzyżem Świdnickiego Lipca (2005), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).
Poglądy: przysługujące człowiekowi prawa nierozłącznie wiążą się z jego obowiązkami wobec drugiego człowieka.
Hobby: psychologia, heraldyka, genealogia, turystyka, jogging , muzyka z nurtu zwanego „Krainą łagodności”, dzieje i stan obecny Oręża Polskiego.

tel. 81 751 76 03 / e-mail: wjakson@e-swidnik.pl

FB: www.facebook.com/Waldemar.Jakson.Burmistrz


     

Marcin Dmowski

Zastępca burmistrza ds. inwestycji i rozwoju

W Urzędzie Miasta odpowiada za kwestie związane z inwestycjami i nieruchomościami, funduszami europejskimi oraz infrastrukturą i zamówieniami publicznymi. Świdnicki przedsiębiorca, od lat związany z lokalnym rynkiem. Założyciel firmy Provend, działającej w obszarze marketingu, reklamy i public relations – w latach 2011-2019 jako właściciel odpowiedzialny był za rozwój biznesu oraz współpracę z partnerami. Radny Miasta Świdnika kadencji 2014-2018. W 2018 r. pełnił funkcję społecznego doradcy Burmistrza Miasta Świdnika do spraw współpracy z przedsiębiorcami. Członek Stowarzyszenia Sportowy Świdnik. Absolwent prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

tel.: 81 751 76 59 / e-mail: marcin.dmowski@e-swidnik.pl

   

Janusz Dumin

Skarbnik

Urodzony w 1968 r. Wykształcenie ekonomiczne. Żona Dorota, syn Konrad i córka Julia. Hobby: sport (szachy, piłka nożna, boks), historia i literatura. Ulubiona książka to ,,Przygody dobrego wojaka Szwejka" . Ulubiony polityk: Józef Piłsudski (za skuteczność i determinację). Najbardziej ceniony ekonomista: Milton Friedman.

tel. 81 751 76 30 / e-mail: jdumin@e-swidnik.pl

     

 

Ewa Jankowska

Sekretarz

ur. 1978, mężatka, córka Ada, od urodzenia mieszkanka Świdnika;
wykształcenie: magister ekonomii, studia podyplomowe z rachunkowości finansowej;
od 2004 r.  audytor wewnętrzny z uprawnieniami wynikającymi ze złożonego egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów;
od 2004 r. zatrudniona w UM Świdnik;
w latach 2008-2015 zatrudniona w Starostwie Powiatowym w Świdniku;
Doświadczenie zawodowe zdobyte również w trakcie wykonywania zadań audytora w ramach umów zleceń w jednostkach administracji samorządowej na terenie województwa lubelskiego.

 tel. 81 751 76 09 / e-mail: ewa.jankowska@e-swidnik.pl

Najczęściej czytane