Urząd miasta na sprzedaż

Autor: |

Na przetarg ma zostać wystawiona działka i obecny budynek ratusza. Obie nieruchomości zostały wycenione w sumie na ponad 4,6 mln zł. Zanim zostanie ogłoszony przetarg, zgodę na sprzedaż muszą wydać radni. Decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży obecnego budynku urzędu wraz z działką podjął już burmistrz Waldemar Jakson.

– W tej chwili jest to jedna z najatrakcyjniejszych działek w mieście. Zależy nam, żeby została właściwie i z pożytkiem dla mieszkańców zagospodarowana – mówi burmistrz Świdnika. – Oczywiście pieniądze z jej sprzedaży trafią do budżetu i zostaną przeznaczone na realizowane właśnie inwestycje. Transakcja nie może być jednak przeprowadzona bez uchwały rady miejskiej w tej sprawie.

Nieco ponad 35-arowa działka i zlokalizowany na niej budynek urzędu, zostały w sumie wycenione na 4,647 mln zł. Nowy właściciel będzie mógł na tym terenie prowadzić szeroko rozumianą działalność gospodarczą. – Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego na działce można m.in. zlokalizować usługi finansowe, gastronomiczne, administracyjne czy handlowe – wymienia Jerzy Lichota z referatu planowania przestrzennego w świdnickim ratuszu. Zgodnie z procedurami po pozytywnej decyzji rady, informacja o zamiarze sprzedaży działki i budynku zostanie podana do publicznej wiadomości. Sześć tygodni później urzędnicy będą mogli ogłaszać przetarg. Decyzja o szukaniu nowego właściciela dla nieruchomości w centrum miasta wiąże się z planowaną przeprowadzką urzędu do adoptowanego właśnie budynku. Mowa o dawnym gmachu Gimnazjum nr 2 przy ul. Spółdzielczej. Dlaczego urzędnicy będą opuszczać dotychczasową siedzibę?

– Doszliśmy w obecnym modelu zarządzania do pewnej bariery i jest to bariera techniczna – mówi Ewa Jankowska, sekretarz miasta. – Nasze warunki lokalowe nie spełniają kryteriów budynku użyteczności publicznej. Stary gmach już dawno stał się niefunkcjonalny. Z założenia miał być siedzibą tymczasową, zbudowaną z prefabrykatów, z blaszaną elewacją. W tej chwili jest reliktem przeszłości. Zimą temperatura w pomieszczeniach wymusza pracę w kurtkach i płaszczach, w lecie sięga ponad 30 stopni. Poważny problem w użytkowaniu stanowią stare instalacje sanitarne i elektryczne. Awarie uniemożliwiają ciągłość pracy i podnoszą koszty korzystania z budynku.

Przedstawiciele ratusza podjęli więc decyzję o przystosowaniu dawnego gmachu Gimnazjum nr 2 na nowy urząd miasta. Inwestycja ruszyła pod koniec 2015 roku. Zakończy się za kilka miesięcy. Przeprowadzka urzędników odbędzie się w wakacje.

– Chcemy podnosić standardy, by umożliwić jak najlepszą komunikację oraz współpracę z mieszkańcami Świdnika. To oni odczują największą zmianę, załatwiając sprawy w urzędzie – tłumaczy Ewa Jankowska.

Przedstawiciele ratusza rozważali również przeniesienie siedziby urzędu do innego miejskiego gmachu. – Zastanawialiśmy się nad budynkiem przy ul. Niepodległości 13, tym bardziej że nie tak dawno udało się go wyposażyć w windę. Niestety od lat zajmuje go powiat – dodaje Ewa Jankowska.

kal

Last modified: 21 maja 2020

Zmień język »
Skip to content