Upamiętnili Świdnicki Lipiec

Autor: |

8 lipca pod pomnikiem „Solidarności” na terenie PZL-Świdnik spotkali się uczestnicy słynnego „strajku o kotlet”, czyli pamiętnych wydarzeń z 1980 roku, które zapoczątkowały falę protestów pracowniczych w całej Polsce. W jej wyniku, już za półtora miesiąca powstał pierwszy w bloku wschodnim wielki, wolny związek zawodowy NSZZ „Solidarność”. Świadkom lipcowego strajku towarzyszyli przedstawiciele władz samorządowych, dyrekcji PZL-Świdnik, Instytutu Pamięci Narodowej oraz delegacje organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” spoza naszego miasta.

– 8 lipca, 38 lat temu, rozpoczął się, jak każdy zwykły dzień pracy, po którym wraca się do domowych i rodzinnych obowiązków. Nikt nie przypuszczał, że wpisze się on w najnowszą historię Polski i przyczyni do przemian społeczno-politycznych w naszym kraju. 38 lat temu stali tutaj, ramię w ramię, pracownicy, bez względu na wykonywany zawód, staż pracy, wykształcenie czy pochodzenie. Stali, bo odważyli się upomnieć o swoją godność i prawa pracownicze. Chociaż minęło tyle lat, to przekaz ten jest ciągle aktualny. Życie zmusza nas do tego, żeby walczyć z niesprawiedliwością społeczną czy wyzyskiem pracowników, żeby walczyć o nasze miejsca pracy. Jeszcze do niedawna troska państwa o pracowników kończyła się na etapie sprywatyzowania firmy, dzisiaj jest nieco inaczej. Ale ciągle jeszcze nie jest dobrze. Nie żyjemy tylko historią, ale przy takich okazjach, musimy o historii pamiętać. Ona jest częścią naszej tożsamości. Dbałość o dobro wspólne, jakim jest zakład pracy, musi mieć wymiar nie tylko ekonomiczny, ale i społeczny, w ramach którego mieszczą się wzajemny szacunek i godne warunki pracy – mówił Andrzej Kuchta, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” PZL-Świdnik.

O znaczeniu protestu pracowników WSK mówił też Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika: – to było najbardziej pozytywne wydarzenie na terenie Lubelszczyzny w całym XX wieku. Możemy być dumni z tych, którzy kontynuowali później niepodległościową walkę. Przypomnijmy obronę zakładu po wprowadzeniu stanu wojennego, aresztowania i internowania, Świdnickie Spacery, radio „Solidarność” i wiele innych dowodów na niezłomność świdniczan.

Marian Król, przewodniczący Regionu Środkowo-wschodniego NSZZ „Solidarność” odniósł się do współczesności: – Życie w naszym kraju jest dzisiaj o wiele łatwiejsze, niż przed 38 laty. Co do tego nie ma wątpliwości. Przed nami stoi jednak ciągle zadanie wprowadzenia w Polsce jednolitego, europejskiego prawa pracy.

W trakcie jubileuszowych uroczystości Krzyżem Przyrzeczenia, nadawanym przez burmistrza W. Jaksona, odznaczono osoby zasłużone dla ruchu Solidarności w latach 80. Byli nimi: Marcin Krzysztofik, Marcin Dąbrowski, Bożena Pietrzyk, Lidia Popiel, Elżbieta Wilhelm, Zygfryd Grundzik, Józef Żelazowski, Stefan Żmurek, Teresa Bachanek, Zbigniew Szlązak, Tadeusz Witkowski, Władysław Kuś oraz Edward Prażmo.

jmr

Last modified: 18 maja 2020

Zmień język »