Uczniowie przed wyborem szkoły

Autor: |

Świdnickie placówki opublikowały ofertę edukacyjną na rok szkolny 2021/2022. Kandydaci będą się starać o przyjęcie do I i II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół nr 1 oraz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej.

W tym roku rekrutacja rozpocznie się 17 maja. Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych uczniowie będą składać do 21 czerwca. Od 25 czerwca do 14 lipca kandydaci będą musieli dostarczyć zaświadczenie o wynikach egzaminów. Kandydatów poznamy 22 lipca, a 2 sierpnia osoby, które od września rozpoczną naukę w świdnickich szkołach.

„Bronek” oferuje przyszłym uczniom 5 profili. Kandydaci będą mogli się kształtować w klasie matematycznej, humanistycznej, językowo-menadżerskiej oraz biologicznej. Szkoła przygotowała również nowość. W „Bronku” powstaje jedyna w województwie klasa cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne, w ramach programu „Cyber.mil z klasą”. Absolwenci tego profilu w przyszłości odnajdą się na studniach ścisłych oraz związanych z obroną narodową. Łącznie placówka oferuje uczniom 111 miejsc.

W „Baczku” ósmoklasiści będą mogli wybierać spośród 4 klas. W tym roku placówka oferuje profil matematyczny, biologiczno-chemiczny i geograficzno-językowy. Nowością jest klasa dziennikarsko-prawnicza, która została objęta patronatem Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie. Klasy mają liczyć około 28 uczniów.

Bogatą i różnorodną ofertę przygotowało PCEZ. Placówka oferuje 200 miejsc do nauki na profilach takich jak technik: mechanik, mechanik lotniczy, eksploatacji portów i terminali, ekonomista, grafiki i poligrafii cyfrowej, informatyk, programista, ikm, usług pocztowych i finansowych. Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 proponuje podjęcia nauki w klasie wielozawodowej.

Technikum nr 2 z ZSO nr 1 stworzy w tym roku 3 klasy. Będą to profile: technik logistyk, hotelarstwa oraz żywienia i usług gastronomicznych. W Szkole Branżowej I i II stopnia nr 2 uczniowie rozpoczną edukację jako kucharz bądź cukiernik. Oprócz tego „Norwid” oferuje naukę w LO z oddziałami integracyjnymi. Naukę mogą również rozpocząć pełnoletni chętni w Szkole Policealnej nr 2 oraz LO dla dorosłych. Dostępne będą również kwalifikacyjne kursy zawodowe: opiekun medyczny oraz cukiernik.

Ściągawka dla uczniów

Kuratorium Oświaty w Lublinie przygotowało wirtualny informator o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego. Znajdziemy w nim również świdnickie placówki. Znajduje się on na stronie internetowej: www.kuratorium.lublin.pl/informator.php.

Last modified: 16 marca 2021