Uczniowie docenieni

Autor: |

„Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021” i „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” to programy stypendialne, z których skorzystają szczególnie uzdolnieni uczniowie. W tym roku szkolnym wsparcie finansowe otrzymało dokładnie 1001 uczniów. Wśród nich nie brakuje świdniczan.

Do pierwszego programu, skierowanego do młodzieży z klas VII lub VIII szkół podstawowych albo liceum ogólnokształcącego (mieszkającej lub uczącej się w województwie lubelskim), uzdolnionej w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki oraz przedsiębiorczości, wpłynęły 964 wnioski. Przyznanych zostało 501 stypendiów. Z powiatu świdnickiego nagrodzono 24 uczniów z: Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach (1), I Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie (1), I Liceum Ogólnokształcącego w Świdniku (2), II Liceum Ogólnokształcącego w Świdniku (8), Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdniku (3), Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku (8) i Szkoły Podstawowej nr 7 w Świdniku (1).

Stypendium przyznawane jest na 10 miesięcy, od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r., w całościowej kwocie 3900 zł.

Z drugiego programu mogli skorzystać uczniowie szkół zawodowych (poza placówkami dla dorosłych), szczególnie uzdolnieni w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości lub w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim. Złożyli 992 wnioski. Stypendia przyznano 500 osobom. W powiecie świdnickim było to 10 uczniów, uczęszczających do: Zespołu Szkół w Piaskach (1), Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku (3) i Zespołu Szkół nr 1 w Świdniku (6).

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy, od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r., w łącznej kwocie 4000 zł.

– Stypendium to docenienie ciężkiej pracy ucznia. Bardzo się cieszę, że mamy w regionie tak dużą grupę uzdolnionej młodzieży, która inwestuje w swój rozwój – podkreślał Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

Otrzymane środki finansowe uczniowie mogą przeznaczyć, na przykład, na udział w kursach i zajęciach pozaszkolnych, obozach naukowych i językowych, zakup książek lub podręczników, wyposażenie własnej pracowni w narzędzia, materiały, ubiór ochronny w ramach nauczanego zawodu. Pieniądze mogą wydać również na programy do nauki języków obcych i innych przedmiotów, sprzęt komputerowy, wyposażenie miejsca nauki w domu (np. lampka, biurko, krzesło obrotowe). Dodatkowo stypendia mogą być wykorzystane na prawidłowy rozwój i usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami, między innymi na zakup okularów korekcyjnych, aparatów słuchowych czy opłacenie zajęć logopedycznych.

Last modified: 12 stycznia 2021

Zmień język »