Ubezpieczenie nieruchomości na pierwsze ryzyko – na czym polega?

Autor: |

Ubezpieczenie nieruchomości na pierwsze ryzyko to wariant w polisie mieszkaniowej, którego cechą charakterystyczną jest to, że zgłaszając mienie do ubezpieczenia i podając sumę gwarantowaną, określić należy przewidywaną wartość jednorazowej pierwszej straty.

Jak  zaznaczają eksperci ubezpieczeniowi na https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/blog/ubezpieczenie-nieruchomosci-na-pierwsze-ryzyko-czy-warto-kupic-taka-polise, ustalenie odpowiedniej sumy ubezpieczenia jest w tym przypadku szczególnie ważne z uwagi na ryzyko niedoubezpieczenia, które narazi właściciela polisy na straty.

Ubezpieczenie na pierwsze ryzyko w praktyce – jak to działa?

Mechanizm działania ubezpieczenia nieruchomości na pierwsze ryzyko najlepiej wyjaśnić na przykładzie. Przy założeniu, że w danym przypadku największym zagrożeniem jest kradzież z włamaniem, można zgłosić do ubezpieczenia cenne przedmioty, podając przy tym ich wartość, np. 15 tys. zł. Tyle wynosi suma gwarantowana ubezpieczenia – czyli maksymalna wysokość odszkodowania, jakie wypłaci ubezpieczyciel.

Jeśli szkoda zostanie oszacowana na 15 tys. zł, takiej wielkości rekompensatę dostanie ubezpieczony. Przy szkodach powyżej tej kwoty maksymalne odszkodowanie nadal wynosi 15 tys. zł, więc różnica jest stratą dla ubezpieczonego.

Polisa na pierwsze ryzyko czy na wypadek szkody całkowitej?

Ubezpieczenie nieruchomości na pierwsze ryzyko jest mniej popularne niż polisa na wypadek szkody całkowitej, gdzie suma ubezpieczenia powinna odzwierciedlać pełną wartość przedmiotu ubezpieczenia.

W polisie na wypadek szkody całkowitej sumy gwarantowane ustalane są odrębnie dla każdego zdarzenia wchodzącego w skład polisy. Trzeba również sprecyzować maksymalną wartość całej nieruchomości zgłaszanej do ubezpieczenia. Jeżeli np. mieszkanie warte jest 300 tys. zł, to właśnie na taką sumę stałą można je ubezpieczyć. Całkowity limit, do którego ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność finansową za szkodę, jest sumą wartości poszczególnych kategorii lub wszystkich przedmiotów podlegających ubezpieczeniu.

Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy lepsza jest polisa na pierwsze ryzyko, czy na wypadek szkody całkowitej, ponieważ kwestię tą należy rozpatrywać w indywidualnym kontekście. Jeżeli ktoś się obawia, że całe jego mienie może ulec zniszczeniu, np. wskutek powodzi czy pożaru, lepszym rozwiązaniem będzie ubezpieczenie na wypadek szkody całkowitej.

Ubezpieczenie na pierwsze ryzyko – dlaczego się opłaca?

Ubezpieczenie na pierwsze ryzyko najbardziej opłaca się w sytuacji, gdy właściciel nieruchomości obawia się tylko jednego zdarzenia mogącego spowodować szkody. Przeważnie jest to kradzież z włamaniem. Pojedyncza szkoda przeważnie nie doprowadza do zniszczenia całej nieruchomości. Wystarczy zatem ubezpieczyć ją od konkretnego, najbardziej prawdopodobnego ryzyka. Ubezpieczenie na pierwsze ryzyko kosztuje mniej niż polisa na wypadek szkody całkowitej, dzięki czemu na składce da się trochę zaoszczędzić, nie tracąc jednocześnie prawda do odszkodowania. Ilość i rodzaj ryzyk objętych ochroną w ramach polisy na pierwsze ryzyko różni się w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego – należy więc sprawdzić, co oferuje dany ubezpieczyciel.

/ REKLAMA /

Last modified: 29 czerwca 2020