Tydzień na budowie

Autor: |

Przedstawiamy cotygodniową relację z placu budowy Portu Lotniczego Lublin w Świdniku.

Na terenie przyszłego lotniska rozpoczęły się prace przy odwodnieniu płyty postojowej. Jednocześnie kontynuowane jest ogradzanie terenu portu wzdłuż lasu. Montowany jest drut kolczasty, słupy i siatka ogrodzeniowa. Na ogrodzeniu wieszane są tablice informacyjne.

W kolejnych sektorach trwa makroniwelacja terenu, dzięki której przybyło kolejne 40 tys. metrów sześciennych gruntu. Wciąż prowadzone są prace na odcinkach koryta drogi startowej. Trwają także roboty przy regulacji studni, obsadzaniu włazów i pianowaniu starych kanałów. Budowana jest płyta postoju samolotów, układana warstwa piasku oraz wykonywana stabilizacja gruntu cementem.

Last modified: 2 lipca 2020