Zmiany w spółdzielni

Autor: |

W środę zmienił się zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku. Z pracy odeszli, za porozumieniem stron, prezes Marek Słotwiński i jego zastępczyni Wiesława Wypchło. We wtorek rada nadzorcza powołała tymczasowy zarząd. Do końca maja ma zostać przeprowadzony i rozstrzygnięty konkurs na dwa główne stanowiska w spółdzielni.

W świdnickiej spółdzielni już od kilkunastu miesięcy wiele się działo. W minionym roku została wybrana nowa rada nadzorcza w zmniejszonej liczbie. Jesienią zapadła decyzja o obniżce wynagrodzeń dla zarządu. Z kolei kilka tygodni temu okazało się, że sprawę zeszłorocznych wyborów do rady nadzorczej bada prokuratura. Zdaniem zgłaszających, pojawiły się wątpliwości, co do zasadności wyboru dwójki jej członków. Na tym nie koniec. Przy okazji wyszło również na jaw, że mimo iż sprawa ciągnęła się już od kilku miesięcy, rada nadzorcza została o niej oficjalnie poinformowana dopiero pod koniec stycznia. Prawdziwe trzęsienie ziemi w spółdzielni miało jednak dopiero nadejść. Na początku tygodnia, ze swoimi stanowiskami pożegnała się dwójka członków zarządu.

– Komisja rewizyjna i prezydium rady nadzorczej, przeprowadziły szeroką kontrolę dokumentów spółdzielni. W związku z jej ustaleniami, we wtorek, odbyło się nadzwyczajne posiedzenie rady nadzorczej. W porządku obrad, na wniosek komisji rewizyjnej, pojawiły się punkty dotyczące odwołania z funkcji prezesa Marka Słotwińskiego i zastępcy prezesa Wiesławy Wypchło – tłumaczy Konrad Sawicki, przewodniczący rady nadzorczej.

W dniu posiedzenia, prezes Słotwiński złożył wniosek o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Rada nadzorcza przychyliła się do tej propozycji. Na wtorkowym posiedzeniu, z funkcji zastępcy prezesa została również odwołana Wiesława Wypchło, która pozostanie pracownikiem spółdzielni przez najbliższe 3 miesiące, czyli przez okres trwania wypowiedzenia.

Szczegóły zastrzeżeń sformułowanych przez komisję rewizyjną zostały przedstawione wszystkim członkom rady nadzorczej i zarządowi. – Podczas kontroli badane były między innymi decyzje zarządu pod kątem ich zgodności z dokumentami wewnętrznymi spółdzielni i aktami wyższego rzędu, a także różnego rodzaju dokumentacja techniczna nieruchomości. Komisja rewizyjna stwierdziła istotne i długotrwałe uchybienia w tych obszarach – informuje K. Sawicki.

Podczas tego samego posiedzenia rada nadzorcza wyznaczyła nowych członków zarządu. Pełniącym obowiązki prezesa został Jan Pyszniak, natomiast jego zastępcą Marian Gołębiowski. Obaj są członkami rady nadzorczej.

– Tymczasowi członkowie zarządu mają pełnić swoje funkcje maksymalnie do 31 maja. W tym czasie zostanie rozpisany i rozstrzygnięty konkurs na prezesa i wiceprezesa zarządu – tłumaczy K. Sawicki.

Na czas pełnienia przez członków rady nadzorczej nowych obowiązków, organ kontrolujący pracę spółdzielni, będzie działał w siedmioosobowym składzie. W środę o zmianach zostali poinformowani kierownicy poszczególnych działów spółdzielni i związki zawodowe. Podczas spotkania nowi członkowie zarządu powiadomili o planach na najbliższe tygodnie i zapewnili, że nie planują zwolnień ani redukcji etatów.

Last modified: 20 maja 2020