Trudne rozmowy na Witosa

Autor: |

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Janusz Królik poruszył sprawę remontu ul. Witosa:

– Wiem, że są problemy w porozumieniu się z mieszkającymi tam spółdzielcami. Sporny temat dotyczy poszerzenia drogi i zwiększenia ilości miejsc parkingowych. Na jakim etapie są uzgodnienia w tej kwestii?

Odpowiedzi udzielił Michał Piotrowicz, zastępca burmistrza. Podkreślił, że przebudowa ulicy jest nadal jedną z priorytetowych inwestycji w mieście, przygotowana już w znacznym stopniu do realizacji.

– Na modernizację nie zgadza się kilkunastu mieszkańców – zaznaczył M. Piotrowicz. – Odbyły się dwa spotkania. Jedno w Urzędzie Miasta, na które przybyła tylko jedna osoba, protestująca przeciw planom przebudowy. Pozostali uczestnicy opowiedzieli się za naszymi propozycjami, najlepszymi zarówno pod kątem walorów estetycznych, ilości miejsc parkingowych, separacji zielenią, jak i rozmieszczenia kontenerów na odpady. Drugie spotkanie, tylko z przeciwnikami inwestycji, odbyło się w Spółdzielni Mieszkaniowej. Niestety, nie doszliśmy do porozumienia. Zdaniem zwolenników przebudowy, a także w opinii komisji RM, nie powinniśmy ulegać garstce osób torpedujących projekt, lecz tak prowadzić inwestycje miejskie, by latami służyły znacznej liczbie świdniczan. Musimy zastanowić się, co dalej robić. Najgorszym rozwiązaniem byłoby odstąpienie od realizacji przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę fakt, iż gmina ma pokaźną listę innych zadań inwestycyjnych, które w najbliższym czasie należy wykonać. Oczywiście można ulicę wyremontować w obecnym kształcie. Ale najbardziej pożądanym i preferowanym przez gminę jest kompleksowa przebudowa Witosa.

d

Last modified: 27 maja 2020

Zmień język »