„Trójka” chce być eko

Autor: |

fot. www.czaswlas.ecms.pl
„Zróbmy coś razem dla naszej planety. Każda mała rzecz, każdy mały gest, każda mała akcja liczy się, by ratować naszą planetę. A jeżeli małe rzeczy zrobią setki, tysiące czy miliony ludzi… to będzie to już duża rzecz, duży gest i duża akcja. Jest wtedy nadzieja na zmianę, poprawę i lepsze jutro. Razem zawsze możemy więcej!”

Te słowa Joanny Gadomskiej, autorki projektu „Eko-Szkoła”, wzięli sobie do serca również świdniczanie. Szkoła Podstawowa nr 3 przystąpiła do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej, mającej na celu stworzenia sieci placówek, które poprzez współpracę, będę dzielić się pomysłami, jak kształtować ekologiczną świadomość młodego pokolenia.

– Projekt obejmuje całą szkołę i przedszkole. Będzie realizowany na różnych przedmiotach, przez chętnych nauczycieli – wyjaśnia Agnieszka Flis, nauczycielka biologii, koordynatorka akcji w SP nr 3. Dodaje: – Podjęliśmy się go, bo nasza placówka doskonale daje sobie radę w tego typu wyzwaniach. Na przykład, w ubiegłym roku braliśmy udział w ogólnopolskim konkursie „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” i zdobyliśmy certyfikat oraz tytuł „Bezpieczna szkoła”. Poza tym wzmocnienie edukacji ekologicznej to jedno z zadań kierunków polityki oświatowej w tym roku szkolnym.

Przed nauczycielami, przedszkolakami i uczniami wiele pracy, bo w ramach projektu „Trójka” zobowiązuje się wykonać 10 zadań projektowych. Pierwsze działania już za nimi. 10 września, dwie klasy wzięły udział w spacerze ścieżką edukacyjną w Lesie Rejkowizna. Następne prace ruszą pełną parą od 1 października i obejmą przygotowanie: akcji ekologicznej (na przykład sprzątanie świata, piknik, sadzenie drzew, zbiórkę odpadów lub elektrośmieci, zbiórkę żywności dla zwierząt ze schroniska), imprezy szkolnej lub wydarzenia o tematyce ekologicznej (na przykład Dzień Lasu, Dzień Ziemi, Dzień Ochrony Środowiska, Dzień bez Samochodu), szkolnego konkursu z zakresu ekologii/ochrony środowiska (na przykład konkurs wiedzy o parkach narodowych, na plakat ekologiczny, zdjęcie przyrodnicze lub komiks o pięknie otaczającej przyrody), gazetki z zakresu ochrony środowiska (na przykład poznajmy pszczoły, gatunki zagrożone wyginięciem, wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie człowieka), lekcji w terenie/zajęć terenowych/wycieczki przyrodniczej (na przykład do parku narodowego, muzeum przyrodniczego, nadleśnictwa), zajęć/warsztatów z zakresu ochrony środowiska (na przykład dajemy drugie życie odpadom, budujemy domki dla owadów, karmniki, budki lęgowe, szyjemy torby na zakupy), szkolnej wystawy (na przykład plakatów ekologicznych wykonanych przez uczniów/przedszkolaków, rzeczy zrobionych z odpadów, zielników), ulotki/broszury/komiksu (skierowane dla pozostałych uczniów, z zakresu zmian nawyków w życiu codziennym dla dobra przyrody), doświadczenia/obserwacji przyrodniczej (na przykład doświadczenie – wpływ zanieczyszczeń, rozkład odpadów, obserwacja ptaków, owadów, rozwój roślin), trzech stron do e-booka (zwiększających wiedzę uczniów z zakresu „Niebezpieczeństwa i zagrożenia dla przyrody w XXI wieku”).

Na przeprowadzenie wszystkich akcji świdniczanie mają czas do 31 maja 2022 roku.  Relacje z ich działań będą się pojawiały na Facebookowym profilu projektu „Eko-Szkoła”. Nauczyciele, którzy wywiążą się z podjętych zadań, otrzymają tytuł „PROMOTOR EKOLOGII 2022”. Placówce przyznany zostanie tytuł „EKO-SZKOŁA 2022”/‘’EKO-PRZEDSZKOLE 2022’’.

–  Udział w projekcie wiąże się nie tylko ze zdobyciem tytułów. Nasi uczniowie poszerzą swoją wiedzę z zakresu ekologii i ochrony przyrody, będą mogli podjąć działania zapobiegające degradacji środowiska, choćby poprzez zmianę własnych nawyków. Poznają piękno natury oraz uświadomią sobie konieczności jej ochrony – mówi A. Flis.

Last modified: 27 września 2021

Zmień język »