Trasy dla rowerzystów

Autor: |

Powstaje koncepcja układu ścieżek rowerowych w naszym mieście. Władze miasta chcą skonsultować projekt przebiegu tras rowerowych z mieszkańcami miasta.

– Pierwszy przetarg na opracowanie koncepcji musieliśmy unieważnić, gdyż firmy, które się zgłosiły, zażądały znacznie więcej pieniędzy, niż zaplanowaliśmy – wyjaśnia Marian Jakubiak, naczelnik wydziału inwestycji i zamówień publicznych UM. – Gmina na to przedsięwzięcie przeznaczyła 20 tys. zł. Realizowane będzie w czterech etapach. Najpierw sporządzona zostanie inwentaryzacja istniejących ścieżek i ciągów pieszo-rowerowych. Dokonana też będzie analiza potrzeb nowych tras, ale również przebudowy lub zmian lokalizacji już istniejących szlaków. Koncepcja projektowa ma zawierać  układ tras na terenie Świdnika, połączenia z Lublinem i węzłami transportu zbiorowego – stacjami kolejowymi, lotniskiem. Przewidzieliśmy też przeprowadzenie konsultacji społecznych ze wszystkimi zainteresowanymi problematyką rowerową. Spotkanie odbędzie się 8 grudnia, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, o godz. 10.00.

Zgodnie z warunkami przetargu, koncepcja musi spełniać kilka kryteriów. System rowerowy powinien tworzyć spójną całość, tak by użytkownik łatwo mógł znaleźć drogę i rozumiał logikę sieci. Ma zapewnić możliwe najkrótsze połączenia, a także wygodę i komfort. Umożliwić szybkie poruszanie się, konkurencyjne dla samochodu. Oczywiście, konieczne jest zagwarantowanie bezpieczeństwa rowerzystów i innych użytkowników dróg.

dan

Last modified: 28 maja 2020