Tłumy chętnych do pracy na lotnisku

Autor: |

Zakończył się nabór na kolejne stanowiska w Porcie Lotniczym Lublin. Swoje zgłoszenia nadesłało ponad tysiąc pięćset osób.

Najwięcej aplikacji wpłynęło na stanowisko pracownika sortowni bagażu – 651 szt. Agentem ds. obsługi pasażerów chcą zostać 544 osoby, pracownikiem obsługi płytowej – 190, specjalistą obsługi naziemnej – 105, a pracownikiem działu dystrybucji paliw – 54 osoby.

Zainteresowanie ofertami pracy zależy od konkretnego stanowiska i stawianych wymagań – tam, gdzie wymagania są stricte lotniskowe lub konieczne jest posiadanie specjalistycznych kwalifikacji, ofert jest mniej (np. specjalista ds. sms, standardów lotniskowych, certyfikacji i szkoleń – zgłosiło się 25 osób). Natomiast na stanowiska, gdzie spełnienie kryteriów, decydujących o przyjęciu jest łatwiejsze, ofert jest więcej (np. pracownik sortowni bagażu – wpłynęło 651 zgłoszeń).

– Rekrutacja przebiega w kilku etapach – mówi Piotr Jankowski, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Lublin. – Program komputerowy wstępnie sortuje nadesłane oferty, pod względem wymagań koniecznych. Osoby, które przejdą pozytywną weryfikację, zakwalifikują się do dalszej części. Przy rekrutacji na stanowiska, na których wymagana jest sprawność fizyczna oraz komunikatywna znajomość języka angielskiego, kandydaci poddani zostaną testom sprawdzającym te umiejętności. Jeżeli w ogłoszeniu podane są wymagania, co do udokumentowanej znajomości języka, to komisja rekrutacyjna wymaga potwierdzenia certyfikatem lub świadectwem poziomu znajomości języka angielskiego. Dodatkowo podczas rozmowy weryfikowana jest praktyczna znajomość języka.

– Jeżeli w odpowiedzi na ogłoszenie zgłosiły się osoby, spełniające wszystkie wymagane kryteria, to są one rekrutowane w pierwszej kolejności dodaje P. Jankowski. – Taka sytuacja miała już miejsce podczas aktualnej rekrutacji. Spośród 111 nadesłanych ofert na stanowiska specjalisty ds. elektroenergetyki, oświetlenia i łączności, wymagania konieczne spełniło 20 chętnych. (zapotrzebowanie to 6 osób). Na rozmowę zaproszono 20 osób, z czego zgłosiło się 17. W sytuacji, gdyby np. osoby z grupy kandydatów, spełniających wszystkie wymagania konieczne do pracy nie zgodziłyby się na zaproponowane warunki, wybrane byłyby kolejne osoby do rozmów.

Osoby, które przeszyły pozytywnie rekrutację i zakwalifikowały się do pracy w Porcie Lotniczym Lublin, przyjęły proponowane warunki zatrudnienia. Teraz zostaną poddani wymaganym badaniom lekarskim. 2 lipca o godz. 8 w auli Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie rozpocznie się szkolenie przyszłych pracowników. Kurs teoretyczny i praktyczny złożony z kilkudziesięciu modułów, potrwa do 13 lipca br. Całość zakończy się egzaminem. W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną poddani m.in. testowi psychologicznemu – w oparciu o jego wyniki zostanie wystawiona opinia na temat kandydatów. W szkoleniu wezmą udział 43 osoby. Będą to przyszli pracownicy służby ratowniczo-gaśniczej oraz służby ochrony lotniska, dyżurni operacyjni, szef zmiany bazy technicznej, koordynator naziemnego ruchu lotniczego Follow-Me, specjalista ds. utrzymania infrastruktury, specjalista ds. elektroenergetyki, oświetlenia i łączności.

Last modified: 29 czerwca 2020