Targowa szykuje się do startu

Autor: |

Nowa nawierzchnia i infrastruktura towarzysząca, kanalizacja deszczowa oraz utwardzone parkingi. Jeszcze w tym roku ruszy drugi etap przebudowy ulicy Targowej.

Pierwsza część zadania została zakończona w maju. W ramach „Mobilnego LOF-u” na ul. Targowej ułożono nowy chodnik oraz przygotowano ścieżkę rowerową. Program nie zakładał jednak wymiany nawierzchni ulicy. Władze miasta podjęły więc decyzję o przeprowadzeniu remontu we własnym zakresie.

– Trudno sobie wyobrazić sytuację, żeby przy tej istotnej dla mieszkańców ulicy powstał nowy chodnik i droga dla rowerów, a sam asfalt wyglądał tak jak dotychczas – wyjaśniał Marcin Dmowski, zastępca burmistrza.

Na początku sierpnia Urząd Miasta ogłosił przetarg na przebudowę ponad 825-metrowego odcinka, przeznaczając na inwestycję 1,6 mln zł. Chęć realizacji zadania zgłosiło sześć przedsiębiorstw. Ich oferty wahają się pomiędzy 1,2 mln zł a blisko 1,8 mln zł. Teraz urzędnicy dokładnie analizują wszystkie dokumenty.

– Pierwsza oferta jest według przepisów o zamówieniach publicznych rażąco niska. Wykonawca musi więc wytłumaczyć z czego wynika taka cena. Jeśli wszystko się wyjaśni, podpiszemy umowę i rozpoczniemy budowę, żeby mieszkańcy jak najszybciej mogli korzystać z ul. Targowej – mówi M. Dmowski.

Po dokonaniu niezbędnych formalności przedsiębiorstwo rozpocznie prace. Remont obejmie wymianę nawierzchni bitumicznej, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wypustami oraz utwardzenie parkingu, znajdującego się na wysokości boisk sportowych. Wykonawca dostosuje też wysokość łącznika ul. Targowej z Okulickiego, a także zajmie się naprawą uszkodzonej nawierzchni. Remont powinien zakończyć się do 15 marca 2021 roku.

Walczy o dotację

Jeszcze w czasie wakacji wojewoda lubelski ogłosił, że w związku z 11-milionową nadwyżką rusza nabór uzupełniający do Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020. W jego ramach gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie maksymalnie jednego zadania. Realizacja musi jednak rozpocząć się przed 15 listopada i trwać nie dłużej, niż 12 miesięcy. Władze miasta zastanawiały się nad zgłoszeniem jednej z trzech ulic: Poziomkowej, Jagodowej czy Targowej.

– Zdecydowaliśmy się na ul. Targową. Mamy szansę na 50% dofinansowania tej inwestycji, więc myślę, że warto się o nie starać. Z kolei na przyszły rok złożyliśmy wnioski o wsparcie dla ulic Okulickiego i Skarżyńskiego – dodaje zastępca burmistrza.

Last modified: 10 września 2020