województwo lubelskie Tag Archive

Lubelskie pokolenia na wystawie (foto)

Trzy pokolenia rodzin Jankowskich i Magierskich zaangażowanych w sprawy społeczne i polityczne od pierwszych dekad XX wieku po lata 80. minionego stulecia. To bohaterowie...

Koleją do Bogdanki. Wypełnij ankietę

Kilka miesięcy temu informowaliśmy o podpisaniu przez władze województwa umowy na przygotowanie dokumentacji projektowej budowy nowej linii kolejowej łączącej Lublin z...

Konsultacje projektu

Dotyczy: konsultacji projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa Lubelskiego Projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla...

Wojewódzkie spotkanie z organizacjami obywatelskimi

Dotyczy: przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz obywatelki i...