Urząd Wojewódzki Tag Archive

Wojewódzkie spotkanie z organizacjami obywatelskimi

Dotyczy: przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz obywatelki i...

Awans dla pułkownika

Zaporczyk, więzień Zamku Lubelskiego, przyjaciel Świdnika. Ppłk Marian Pawełczak ps. „Morwa” otrzymał awans na stopień pułkownika. O swoich wojennych i powojennych...

Walczą o żłobek

28 grudnia wniosek o dofinansowanie budowy nowego żłobka trafił do Urzędu Wojewódzkiego. Jeśli miasto otrzyma dotację, inwestycja zostanie wykonana już w tym roku. W tej...

Najzdolniejsi wyróżnieni

Talent i ciężka praca młodzieży ze Świdnika znów zostały docenione. Świdniczanie znaleźli się w gronie najlepszych z Lubelszczyzny. W poniedziałek przyznano stypendia...